AMORTİSMAN ORANLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Bursa, 28.04.2004
Bilgi, 2004/34
AMORTİSMAN ORANLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI

23.04.2004 tarih ve 25446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 333 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile amortisman oranları ve ayırma esasları yeniden tesbit edilmiştir. Sözkonusu tebliğ bilgi yazımız ekindedir. Tebliğin sonucu kısaca şöyledir.

•  31.03.2004 tarihine kadar yani ilk geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmamışsa;

•  Gerek 31.12.2003 tarihinden önce alınmış iktisadi kıymetler için eski tutar ve oran üzerinden.

•  Gerekse 2004 yılında alınmış iktisadi kıymetler için ESKİ ORAN üzerinden yani normal %20 hızlandırılmış %40 oranları üzerinden amortisman ayrılacaktır.

•  Ancak daha sonraki dönemlerde düzeltme yapıldığında yeni alınanlar için yeni oranlara geçilecektir. Eski alınanlar için eski oran olacak, değer ise düzeltilmiş değer olacaktır.

•  31.03.2004 tarihine kadar yani ilk geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmışsa;

•  31.12.2003 tarihinden önce alınmış iktisadi kıymetler için düzeltilmiş değer ve eski oran üzerinden,

•  2004 yılında alınan iktisadi kıymetler için yeni oranlarda amortisman ayrılacaktır.

Tebliğ ve eki listenin dikkatle incelenerek enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra tatbik edileceğinin gözönüne alınması gerekmektedir.

Ek : 2004 Amortisman Oranları dosyası. 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
CEVDET AKÇAKOCA