AVRUPA BİRLİĞİ VE ÜLKEMİZ

Bursa, 07.10.2004

AVRUPA BİRLİĞİ VE ÜLKEMİZ


Önce Avrupa Birliğine müzakerelerin başlaması önerisi hayırlı olsun.

Bugün, kötümserler, AB ye karşı olanlar, ileride nasıl bu gidişi bozarız planlarına başladılar bile.

Ben her zamanki gibi iyimserim.

1- Avrupa Birliği bize muhtaçtır. Bizi almak için çalışmak, onlar da derslerini yapmak zorundadır. (Nasıl ki Orta Doğuda Türkiye vazgeçilemez, desteklenmesi gereken bir ülke ise.)

2- Avrupa Birliği satndartları her ülke için gerekli standartlardır.

3- Bu standartları ülkemize getirmek zorundayız.

4- Bu standartlara sahip olursak, ileride biz AB’ye girip girmeme konusunda karar verecek olan ülke olacağız.

VERGİSEL DENETİMLER

Bursa, son bir aydır merkezi denetim elemanları tarafından hallaç pamuğu gibi atılıyor. Burada aklımıza bir fıkra geldi.

Adam, gümrükten geçmiş. Mutad olarak sorulmuş. Yanındaki çantada ne var? Civciv yemi diye açıklamış. Çanta açılınca içinden saat çıkmış. Hani civciv yemi demiştin sorusuyla karşılaşan çanta sahibi:

- Ben civcivlerin önüne koyarım. Yerlerse... diye cevap vermiş.

Yapılan denetimlerde, kayıtdışı çalışanların vereceği cevap bu olabilir. 4369 sayılı “nereden buldun yasası” kalktığı için dua etmeliler.

Ancak, bir takım muktezalara, danıştay kararlarına dayanan konularda da merkezi denetim elemanları daha dikkatli davranmak zorundadır.

Leasing, organize sanayi bölgesi katılım payı, götürü ihracat gideri, ihracatçının alt incelemeleri gibi konular ve benzerlerinde ise “ben şimdiye kadar olan tatbikatı tanımıyorum” tarzında davranışlar da yanlıştır demekten kendimi alamıyorum.

Salma mantığıyla denetim yapılmaması gerektiği ve toplumun her kesimi için yasalara uyulması önde tutulmalıdır.

Yasalara aykırı uygulamalar kayıtlı mükellef sayısını azaltan etkenlerden biridir. İşte mükellef sayısı 1.700.000 adet civarına inmiş. Bunun artması lâzım. Nerede “verginin reklâmı” .

Verginin reklâmı da olur, reklamın reklamı olduğu gibi. Bu sene verginin reklamını yazılarımda daha çok ön plana almayı düşünüyorum.

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
CEVDET AKÇAKOCA