BAĞIMSIZ DENETİM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bursa, 29.Nisan.2016
BAĞIMSIZ DENETİM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bağımsız denetim konusu gündeme gelmişti.  Söz konusu kanunun 397 maddesinin dördüncü fıkrası kanunun 398 inci maddesine göre bağımsız denetime tabi olan şirketleri Bakanlar Kurulunun belirleyeceği hükmünü getirmişti.

Bakanlar Kurulu da her yıl bağımsız denetime tabi şirketlerle ilgili ölçütleri ilan etmektedir.

2013 ve 2014 yılları ile ilgili ölçütler aşağıda belirtilmiş olup:

a. Aktif toplamı 50 milyon TL. ve üstü,

b. Yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL. ve üstü olan

c.  Çalışan sayısı 200 ve üstü olan şirketlerden,

d.  Bu 3 ölçütün en az ikisini sağlayan şirketlerin 2015 yılı hesap döneminin finansal tabloları ile yönetim kurulunun faaliyet raporunun denetimi için bağımsız denetim yaptırmak zorundadır.

e. Yine TTK. 398 inci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

Bu maddelere rağmen yine de bir çok şirket bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmamıştır.

Bağımsız denetim yaptırmamanın sebepleri ise şöylece sıralanabilir.

1. Tam tasdik yapan firmalar yeni bir denetim ücreti ödemek istemiyorlar

2. Limited Şirketlerin bağımsız denetime tabi olması konusunda tereddüt bulunmakta idi ki Kamu Gözetimi Kurumu Limited Şirketlerin de bağımsız denetime tabi olduğunu açıkça belirtmiştir.

3. Şirketler, denetim yaptırmamanın vahim sonuçlar doğurabileceğine inanmamıştır.

Bugünlerde bağımsız denetim konusunda ne gibi gelişmeler oluyor?

Kamu Gözetimi Kurumu, bağımsız denetime tabi olan şirketleri daha yakından takip etmeye başlamış olup bağımsız denetim sözleşmesi yapmayan şirketleri ikaz etmeye başlamış, 2015 yılı için denetim yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırılmadı ise sebebi, yaptırıldı ise hangi denetim kuruluşu veya denetçiye yaptırıldığı hususlarını sorgulamaya başlamıştır.

Diğer yandan, bazı Ticaret Sicil Müdürlüklerinin de bağımsız denetime tabi olup ta yaptırmayan şirketlerin finansal tablolarını tescil ve ilan etmeyi durdurduklarını haber alıyoruz.

Kamu Gözetimi Kurumu şimdilik geçmişe dönük ikazlarda bulunmaktadır. Şirketlerin 2016 yılı ölçütlerine göre de bağımsız denetim yaptırmaları gereklidir.

Diğer yandan şirketler şunu da göz önüne almalıdırlar.

Denetim yapacak şirketlerin , sınırlı bir denetim yapma kapasitesi bulunmaktadır. Eğer şirketler denetim sözleşmesi yapmakta geç kalırlarsa, denetim yaptıracak şirket bulamayabilirler.

Zamanında denetim yapılmadığı takdirde

a. Finansal Tablolar

b. Yönetim Kurulu faaliyet raporu

Düzenlenmemiş hükmünde olduğundan, Ticaret sicillerinde tescil işlemleri zora girecek, bankalarla ve devlet daireleri ile ilişkileri aksayabilecek, şirketin faaliyetleri durabilecektir.

 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin bu durumu göz önüne alarak yaptırmadıkları 2015 yılı bağımsız denetimlerini ve 2016 yılı denetim sözleşmelerini derhal gündeme alarak herhangi bir denetim şirketi veya bağımsız denetçi ile sözleşme yapmaları önemle tavsiye olunur.

 

Cevdet Akçakoca

Bağımsız Denetçi

Yeminli Mali Müşavir