Bağımsız Denetimde müşteri kabulü 1

Bağımsız Denetim konusu her yıl biraz daha düzene girmekte, piyasa tarafından da kabul görmektedir. Bağımsız Denetimi düzenleme konusunda yetkilendirilen KGK kurumu, yaptığı düzenlemelerle konunun kamu oyu tarafından daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır. Bağımsız denetimin olmazsa olmazı ve başlangıcı müşteri kabulü politikasıdır. Müşteri kabulü Türkiye Denetim Standartlarının BDS 210 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması standardında düzenlenmiş olup söz konusu standardın son sürümü 01.01.2018 tarihi ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Standart 30 sahifeye yakındır ve tanımlar, denetimin ön şartları, anlaşmaya varılması, değişiklikler, bağımsız denetim sözleşmesi örneği ve genel amaçlı çerçevelerin kabul edilebilirliğinin belirlenmesi gibi konuları açıklamakta ve kapsamaktadır. Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu, kurumların bilançolarının 31 Mart tarihine kadar tamamlanmasından bahsetmekte ise de, ülkemizde buna pek uyulamamaktadır. Sonuç olarak, özellikle her yıl haziran ayından sonra yapılan genel kurullarda bağımsız denetim kuruluşları seçilmekte ve sözleşmeler bu tarihten sonra yapılabilmektedir. Bu yazımda BDS 210 standardından yararlanarak yaptığımız bir takım çalışmaları okuyucularımın istifadelerine sunmak istiyorum. Bu yazım ve ekleri sadece bir örnektir. El elden üstündür. Bizim atladığımız, eksik düşündüğümüz veya eksik hazırladığımız bir çalışma olabilir, bu sebeple bağımsız denetim standardından ve yazılarımızdan yararlanarak daha iyisinin hazırlanabileceğini de düşünmekteyiz. Kopyalamak değil, üzerinde çalışarak daha iyisini yapmak esastır. Şimdi bir müşteriyi ele alalım ve BDS 210'a göre bir çalışma ile anlaşmaya varmak için örnekleri yapalım. Müşteri için bir kabul tutanağı yapılır. Bu kabul tutanağının ekleri düzenlenerek böylece çalışma kağıtları da tamamlanmış olur. Örneklerde bazı sayfalarda sonuna kadar örnek verilmemiştir. Siz okuyucuların bunu da göz önünde bulundurması gerekir. 

Tarih: 28.12.2018
MÜŞTERİ KABUL TUTANAĞI
Konu: Potansiyel müşterinin tanınması ve müşteri kabul politikasına uygunluğu.
????????.. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan ön görüşmeler ve önceki dönemlere ait mali verilerinin incelenmesi neticesinde işletmenin risk seviyesinin düşük olduğu kanaatine varılmıştır.
Ayrıca adı geçen işletmenin, firmamızın genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenen müşteri kabul politikasına uygun olduğu görülmüştür.
Yukarıda belirtilen konulara ilişkin oluşturulan çalışma kağıtları ektedir.
Ekler:
1- İşletmenin Tanınması
2- Müşteri Kabul Formu
3- Müşteri Kabul Politikasına Uyum


28.12.2018
Müşteri Kabul Politikası
Denetim firmamızın müşteri kabul politikaları genel kabul görmüş denetim ilkelerine ve kalite standartlarına uygun şekilde belirlenmiştir. Müşteri kabul politikamızı, yüksek risk taşıyan, piyasada kötü itibara sahip firma, ortak ve yöneticilerinin bulunduğu, personel sirkülasyonunun çok fazla olduğu firmaları kabul etmemek şeklinde belirlemiş bulunmaktayız. 
Denetim stratejimiz denetim riskini azaltmak yönünde olduğundan, müşteri kabul politikalarında ve işin kabulü aşamalarında titizlik göstermekteyiz. 31/12/2018 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere ?????. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin belirlenen politikalara uygun olduğu anlaşılmıştır.
Devamı haftaya