Bağımsız denetimde önemlilik kavramı (2)

e. Bilginin, belirli bir raporlayan işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının asli kullanıcılarının kararlarını etkilemesinin makul ölçüde beklenip beklenmediğinin değerlendirilmesi, işletmenin, kendi şartlarını da dikkate alarak, söz konusu kullanıcıların özelliklerini göz önünde bulundurmasını gerektirir. Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer tarafların birçoğu, raporlayan işletmelerden kendilerine doğrudan bilgi vermelerini talep edemez bunları genel amaçlı finansal tablolardan alır. Bu nedenle, söz konusu taraflar, genel amaçlı finansal tabloların sunulduğu asli kullanıcılardır. Finansal tablolar, işletme faaliyetleri ve ekonomik faaliyetler hakkında makul seviyede bilgisi olan, bilgileri dikkatle gözden geçiren ve analiz eden kullanıcılar için hazırlanır. Bazen, bilgili ve dikkatli kullanıcılar bile karmaşık ekonomik olaylara ilişkin bilgileri anlamak için bir danışmandan yardım alma ihtiyacı duyabilir. TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar standardına göre: Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olayların önemli olması durumunda, bunların açıklanmamasının, genel amaçlı finansal tabloların asli kullanıcılarının belirli bir raporlayan işletme hakkında finansal bilgi sağlayan finansal tablolara dayanarak verecekleri kararları makul ölçüde etkilemesi beklenebilir. Bu nedenle işletme, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olayların önemli her bir sınıfı için aşağıdaki bilgileri açıklar: a. Olayın niteliği ve (b) Olayın tahmini finansal etkisi veya ( c ) böyle bir tahminin yapılamadığına ilişkin bir ifade olduğu takdirde önemlilik kavramı devreye girecek demektir. TMS 10 da önemlilik kavramındaki değişiklikler esas alınarak, istendiği takdirde 2019 döneminde uygulanır, bu takdirde dip notlarda belirtilir, normal uygulama süresi 2020 yılında başlayacaktır. TMS 34 Ara dönem finansal raporlamaya baktığımızda önce TMS 1 ve TMS 8 esas alınır. Bu iki standart önemlilik için sayısal bir eşik belirlememiştir. Önemlilik kavramı diğer bölümlerde uygulanmışsa bu bölümde de uygulanacaktır. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 75'inci paragraf der ki; İşletmenin raporlama dönemi sonu öncesinde aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirmemiş olması durumunda, yöneticilerin veya yönetim kurulunun raporlama dönemi sonundan önce yeniden yapılandırma konusunda almış olduğu karar, raporlama dönemi sonu itibariyle zımni kabulden doğan bir yükümlülük yaratmaz: a. İşletmenin yeniden yapılandırma planını uygulamaya başlamış olması veya b. İşletmenin yeniden yapılandırma işleminin ana özelliklerini bundan etkileneceklere, işletmenin ilgili yeniden yapılandırma işlemine girişeceğine ilişkin geçerli bir beklenti yaratmak için yeterince belirgin bir biçimde açıklamış olması halinde, yeniden yapılandırma işleminin önemli olması ve buna ilişkin açıklamanın yapılmamasının, genel amaçlı finansal tabloların asli kullanıcılarının belirli bir raporlayan işletme hakkında finansal bilgi sağlayan finansal tablolara dayanarak verecekleri kararları makul ölçüde etkilemesinin beklenmesi halinde, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki olaylar uyarınca açıklama yapılması gerekir. Diğer bölümlerde önemlilik kavramı ile ilgili değişiklikler uygulandığında söz konusu değişiklik bu bölümde de uygulanır. Son yapılan değişiklikten sonra önemli, önemlilik ve bilgi kavramlarını açıklamaya çalıştık. Kavramsal çerçeve içindeki yerini belirttik, bu kavramların raporlarda kullanılması normalde 2020 yılında ise de, 2019 yılındaki raporlamada dipnotlarda belirtilmek şartıyla da kullanılabilecektir. Bu kavramları açıklamaya çalışırken sürç-ü lisan ettiysek affola.