Bağımsız Denetimin Önemi

                                                           Bursa 27.Temmuz.2023               

 

 

BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ

            Yaz gelince insanlar bir tatil moduna girmekte, iş ve eğitimle ilgili çalışmalar arka plana atılmakta, yazın ticaret ve sanayi tatiller yapmaya başlamakta, üretim, ithalat, ihracat ve genel  olarak ticaret işleri yavaşlamaktadır.

            Ancak, Bağımsız Denetim faaliyetlerinin bağlı olduğu Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) bu yıl boş durmamaktadır. Galiba; KGK yetkilileri ülkemizin uğradığı deprem felaketi ile  ülkenin kaybettiklerini kazanabilmek için herkesin çalışması gerektiğini bütün ilgililere hatırlatmaya çalışıyor.

            KGK neler yapıyor bir bakalım?

  1. KYS-Kümi standartları tanıtım toplantıları
  2. Yeni bir broşür 20 soruda finansal raporlama ve bağımsız denetim sistemi

Konusunda broşür yayımlamıştır.

  1. KYS – KÜMİ standartları tanıtım toplantıları
    Toplam 7 şehirde yapılacaktır.  Tamamı Ağustos ayında yapılacaktır.

1.Ağustos. Ankara, 3.Ağustos İstanbul, 8.Ağustos Samsun, 11 Ağustos Adana, 15.Ağustos Bursa, 18.Ağustos İzmir, 25.Ağustos Antalya’da yapılacaktır.

            Meslektaşlarımızın bu seminerlerin tarihlerini not edip katılmak üzere KGK sitesinde müracaatlarını tamamlayarak  zamanı gelince kesinlikle toplantıya katılmaları gereklidir diye düşünüyorum.

  1. Ayrıca 20 Soruda ülkemizdeki finansal raporlama ve  bağımsız denetim sistemi konulu bir de broşür yayımlanmıştır. 

KGK nın yapılacak seminerleri ve 20 soruda finansal raporlama ve bağımsız denetim sistemi konusundaki broşürlerinden bazı bilgileri yazıma almak istiyorum.

 

  1. Bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında; hazırlanan raporlarda bulunması gereken ifade ve ibareler:

 • Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı, • Finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içermediği,

 • Şirketin muhasebe politikalarının uygun, yapılan muhasebe tahminlerinin makul olduğu

 • Asgari on iki aylık bir dönemde işletmenin sürekliliğini tehdit eden bir riskin bulunmadığı konusunda finansal tablo kullanıcılarına makul güvence verilmektedir.

 Bağımsız denetimden geçmiş ve finansal tablo kullanıcılarına doğru, şeffaf, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi sağlayan finansal tablolar,  finansal veriler üzerinden işleyen sermaye piyasaları ve dolayısıyla sağlıklı işleyen ticari hayat açısından kritik önem taşımaktadır.

  1. Bağımsız denetimin sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir:

• Bağımsız denetim raporları, şirketlerin finansal durumunu tarafsız ve nesnel bir biçimde ortaya koyar.

            • Bağımsız denetim sonucunda verilen görüş, finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olduğu konusunda makul bir güvence sağlayarak finansal tablo kullanıcılarının doğru ve sağlıklı karar almalarına imkân tanır.

            • Şirket yöneticilerinin, şirketteki muhtemel yanlışlıklar, usulsüzlükler, eksiklikler ve mevzuata uyumsuzluklar hakkında zamanında bilgi sahibi olarak çeşitli önlemler almalarını sağlayarak, şirket faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması konusunda şirkete katkıda bulunur.

             • Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunur.

             • Usulsüzlüklerin en aza indirgenerek vergi gelirlerinin artırılması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması, sağlıklı planlamalar yapılması ve doğru kaynak tahsisi kararlarının verilmesi konularında devlete katkıda bulunur.

            • Ücret ve temel işçi haklarının belirlenmesi gibi süreçlerin güvenilir şekilde yürütülmesine, kredi kuruluşlarının kredi tahsisi konusunda doğru kararlar vermesine ve şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.

            Yapılacak toplantı ve seminerler vesilesiyle bir defa daha hatırlatmak isterim.