Binek otomobilleri satışının yeni muhasebe şekli

Bir önceki yazımızda binek otomobillerinin alışının ve masraflarının çıkacak yeni yasaya göre nasıl kaydedileceği konusunda fikirlerimizi dile getirmiştik.

            Bütün meslek mensuplarının en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yasaya göre satış halinde karın nasıl tesbit edileceği, af yasalarındaki gibi bilançoların dengesinin bozulup bozulmayacağı veya fazladan vergi çıkmasının nasıl önüne geçileceği konusu idi.

            Bizim yaptığımız ve ileri sürdüğümüz kayıt şekli bu problemleri çözen bir kayıt şeklidir. Şimdi de binek araçlarının satışı ile ilgili kayıt şeklimizi öne sürelim.

            Önce binek otomobillerine kanunen kabul edilen ve edilmeyen amortisman ayrılmasını işleyelim.

Geçen yazımızı hatırlayalım.

254 Taşıtlar hesabında:

Kabul edilen TÖV ve KDV bedeli tutarı

115.000,00

Kabul edilen araç bedeli

135.000,00

Toplam amortismana tabi araç bedeli

250.000,00

 

 

Kabul edilmeyen ÖTV VE KDV bedeli

339.000,00

Amortismanı kabul edilmeyen taşıt bedeli

165.000,00

Amortismana tabi olmayan toplam araç bedeli

504.000,00

Toplam araç bedeli

754.000,00

 

Yıl sonunda ayıracağımız amortisman bedelini %20 üzerinden hesap edelim ve kaydını yapalım.

Kanunen kabul edilen amortisman bedeli

250.000X%20

50.000,00

Kanunen kabul edilmeyen amortisman

504.000X%20

100.800,00

 

            Amortisman kayıtları :

770,,,,

Kanunen Kabul edilen Amortisman giderleri

50.000,00

 

 

770….

Kanunen Kabul edilmeyen Amortisman giderleri

100.800,00

 

 

 

257… Birikmiş Gider kabul edilen Taşıt amortismanları

 

50.000,00

 

 

257…. Birikmiş KKEG kısım Taşıt amortismanları

 

100.800,00

 

 

… Plakalı binek otomobilinin amortismanının ayrılması ve kaydı

 

 

 

 

            Varsayalım ki iki yıl amortisman ayırdık ve üçüncü yıl bu binek otomobilini satacağız.

Kayıtlardaki durumumuza bakalım.

Açıklama

Taşıt Bedeli TL.

İki yıllık Amortisman TL. 

Net Değeri TL.

Kabul edilen

250.000,00

100.000,0 0

150.000,00

Kabul Edilmeyen

504.000,00

201.600,00

302.400,00

Toplam

754.000,00

301.600,00

452,400,00

 

Taşıtı 500.000,00 TL. ya satmaya karar verdiğimizde yukarıdaki esaslara göre yapacağımız kayıtlar ve şirketin karı aşağıdaki maddedeki gibi olacaktır. (Tahsilatı her zaman olduğu gibi banka havalesi iledir.) Kullanılmış binek otomobili KDV oranı bilindiği gibi %1 dir. Satış kaydını yine tablo halinde verelim.

102… Bankalar

Binek otomobili satışı

505.000,00

 

257.. Birikmiş Gider kabul edilen Taşıt amortismanları

 

100.000,00

 

257… Birikmiş KKEG kısım Taşıt amortismanları

 

201.600,00

 

 

254…Taşıtlar (Kabul edilen bedel)

 

250.000,00

 

254…Amortismanı gider kabul edilmeyen taşıt bedeli

 

504.000,00

 

391…Hesaplanan KDV

 

5.000,00

 

679 Diğer olağandışı gelir ve karlar

 

47.600,00

 

Araç satışı muhasebeleşmesi

 

 

 

 

            Yazımızda belirttiğimiz şekilde yapılacak kayıtlarla işletme herhangi bir zarara uğramadan kayıtlarını yapacak ve faaliyetine devam edecek, fazladan bir kar veya vergi ile muhatap olmayacaktır.

            Yukarıdaki yazımızda gösterdiğimiz amortisman kayıtlarını nazım hesaplarda da takip etmek olanağı varsa da yazımızdaki kayıt şeklinin daha doğru olacağı ve herhangi bir yanılmaya sebep vermeden sonuca gidileceği daha açıktır.