Binek otomobilleri ve yeni muhasebe şekli

Bilindiği gibi her an resmi gazetede ilan edilmesi beklenen yeni dijital vergi ve değişiklikler ile ilgili vergi yasa tasarısı ile binek otomobillerine gerek alımda ve gerekse masraflarında kısıtlama getirilmiştir.  Önce getirilen kısıtlamaları yazalım.

 1. Binek otomobillerinin masraf yazılacak ÖTV+KDV tutarı toplamı 115.000 TL. yı geçemez.

 2. Binek otomobilinin araç bedeli 135.000 TL. yı geçemez.

 3. İkinci el binek otomobillerin amortismana tabi kıymeti 250.000 TL. yı geçemez.

 4. Binek otomobillerinin işletme giderlerinin %70 i gider kabul edilebilir.

 5. Binek otomobillerinin amortisman süresi 5 (Beş ) yıldır.

 6. Kiralama yoluyla kullanılan araçların 5.500 Liranın üzerindeki masrafları kabul edilmez.

  Yukarıdaki kısıtlamaları geçen her türlü gider ve ödeme kanunen kabul edilmeyene gider olacaktır. O zaman önümüze büyük bir handikap çıkmaktadır.

  İşletmeler bir bütündür. Yukarıda belirttiğimiz 5 adet kısıtlayıcı hükmü, salt

çıplak cümledeki manası ile alırsak gerek muhasebe ve gerekse işletme kayıtlarımız yanıltıcı olacaktır. Diğer taraftan ülkemiz dünya ile entegre olmak durumundadır. Özellikle Bağımsız Denetim Standartları açısından bu kısıtlamalar tamamen yanlış ve yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır.

            Bırakın, Uluslararası muhasebe standartlarını vergi bilançosu açısından bile ne yaptığımıza baktığımızda ne görüyoruz?  Biz bilançolarımızda ticari kar üzerinden işlem yapıyor ve vergi beyannamelerinde mali kara geçiş yapıyoruz.

            Kısaca söylemek gerekirse, bu tip kısıtlamalar gerek muhasebe sistemi ve gerekse ulusal ve uluslararası standartlar açısından yanlış ve yanıltıcı uygulamalardır.

            Ama biz, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin muhasebecileri taa okul sıralarından beri bu tip uygulamalara alıştığımız için hemen çözüm bulabiliyoruz. Şimdi de bu kısıtlamaların muhasebe kaydı için çözümler bulacağız. Benim bulduğum çözüm aşağıdaki gibidir.

            Binek otomobili bedeli       300.000 TL.

            Özel Tüketim Vergisi          400.000 TL.

            Katma Değer Vergisi           54.000 TL.

 

Alış kaydı 1. Şekil

 1. ÖTV ve KDV tutarının 115.000 TL. sını masraf kaydediyoruz. Kalan 339.000 TL: yı ya kanunen kabul edilmeyen gider veya AMORTİSMANI KABUL EDİLMEYEN BİNEK OTOMOBİLİ BEDELİ hesabına kaydederiz.

 2. Araç bedelinin 135.000 TL. sı binek otomobili olarak kaydedilebilir. Geri kalan 165.000 TL. ise kanunen kabul edilmeyen gider veya AMORTİSMANI KABUL EDİLMEYEN BİNEK OTOMOBİLİ BEDELİhesabına kaydedilecektir.

Şimdi kayıtları yapalım.

254 Taşıtlar

Kabul edilen ÖTV ve KDV bedeli

115.000

 

254 Taşıtlar (Atik olmayan kısım)

Kabul edilmeyen ÖTV ve KDV

339.000

 

254 Taşıtlar

Kabul edilen araç bedeli

135.000

 

254 Taşıtlar (Atik olmayan kısım)

Amortismanı gider kabul edilmeyen Taşıt bedeli

165.000

 

 

102 Bankalar

 

754.000

 

Satın alınan binek otomobilinin alış kaydı

 

 

 

Yıl içinde yapılan taşıt masrafları kaydı:

Taşıt masrafları bilindiği gibi, kullanıldığı bölüm esas alınarak  genel üretim, genel yönetim veya pazarlama giderlerine kaydedilebilir. Biz burada (örnek olarak) genel yönetim gideri olarak muhasebeleştirmeyi düşündük.

Alınan bu taşıta içinde bulunduğumuz ayda bir defa KDV hariç 300 TL: benzin, 1000 TL: bakım yapılmıştır. KDV tutarı benzin için 24 TL. Bakım için 180 TL. dır. Ödemeler bankadan yapılmıştır.  Aşağıda örneğini verdiğimiz tabloda %70 kanunen kabul edilen gider ve KDV tutarlarını ve kabul edilmeyen %30 gider ve KDV tutarlarını ayrı ayrı hesaplarız.

Kayıt için esas alacağımız verileri bulalım.

Taşıt Masrafı

Tutarı

Kabul edilen Tutarı

Kanunen Kabul edilmeyen Tutarı

Benzin masrafı

300,00 TL.

210,00

90.00

Benzin KDV

 24,00 TL.

16,80

7,20

Bakım Masrafı

1.000 ,00 TL.

700,00

300,00

Bakım Masrafı KDV

180,00 TL.

126,00

54,00

Toplam

1.504,00 TL.

1.052,80

451,20

 

Bu çalışmayı yaptıktan sonra kayıtlarımızı yapalım.

 

770… Taşıt giderleri

Kabul edilen %70 benzin gideri

210,00

 

770…Taşıt kanunen kabul edilmeyen giderleri (689 hesapta da takip eden olur)

Kanunen kabul edilmeyen %30  benzin gideri

90,00

 

770.. Taşıt bakım giderleri

Kabul edilen %70 taşıt bakım gideri

700,00

 

770…Taşıt Bakım gideri (KKEG)

%30 KKEG taşıt bakım gideri

300,00

 

191…İndirilecek KDV

%70 Benzin KDV

16,80

 

770….Taşıt Gideri (KKEG)

%30 KKEG benzin gideri KDV

7,20

 

191… İndirilecek KDV

%70 Taşıt bakım gideri KDV

126,00

 

770…. Taşıt gideri KKEG

%30 Taşıt bakım gideri KDV

54,00

 

 

102… Bankalar

 

1.504,00

 

Binek otomobili masraf kaydı

 

 

 

            Şimdilik benim bulduğum kayıt şekli hakkındaki çözüm budur. Bakalım tebliğde nasıl bir çözüm yayımlanacak? Binek otomobillerinin satışında yapılacak kayıt da bir başka yazı konusu olacaktır. Tebliğde bu konuda bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Ama bir dahaki yazım binek otomobillerinin satışı konusunda olacaktır.