DİİB ve eşdeğer eşya kullanımı konusunda tavsiyeler

Sevgili okurlar,

            Tam 4 yazıdır, Dahilde İşleme Rejimi, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilişkileri, Dahilde işleme izin belgesi kullanılarak yapılabilecek teslimler, Dahilde işleme izin belgesi konusu tecil edilen verginin terkini, ihracatın belgede öngörülen süre ve şartlara uygun olarak yapılmaması konularını özellikle işledim. Yazılarda sıkıcı da olsa yasa ve tebliğ hükümlerini almak zorunda kaldım.

            Ülkemizin gerek bölgede ve gerekse dünyada daha iyi seviyelere gelmek hedefi var. Bu hedef zaman zaman ticaret olarak 500 milyar dolar ihracat hedefi olarak belirtiliyor. Taa Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ise ATATÜRK TARAFINDAN MUASIR MEDENİYETE ERİŞMEK hedefi konmuştur.

            Devleti idare edenler ve bürokratlar da bu konuda ellerinden geldiğince, bilgileri ve görgüleri yettiğince çalışıyor, çözümler üretiyorlar. Ama yine de bir takım eksikler oluyor. Bir bakıyorsunuz, o çok güzel teşvikler tam bir tuzak halinde karşınıza çıkıyor.

            Dahilde işleme rejimi ve eşdeğer eşya kullanımı da bunlardan biri.

            Nasıl bir tuzak olabiliyor? İşte yazılarımda bir örnek.

            Muhasebe anıları ve hileleri başlığı ile yazdığım 6 numaralı yazıyı gerek yazılarımın paylaşıldığı sitelerden ve gerekse www.cevdetakcakoca.com sitesinden bulup okuyabilirsiniz.

            Taahhüt ettiğiniz ihracat için Dahilde İşleme İzin Belgesi ile aldığınız hammaddeleri, ekonomik kriz sebebiyle kullanamadınız ve ihracatı yerine getiremediniz. İşte o zaman karşılaşacağınız cezalar sizin firmanızı bitirir. Soyunuzu kurutur. Neyse ki bürokratlar ve idareciler bunun farkına vardılar da, Diib belgelerine uzatma yapılabiliyor veya ekonomik kriz sebebiyle ihracatı tamamlanamayan Diib belgelerine ek süreler verilebiliyor.

            Çok iyi niyetle hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi bazan da bu rejimden yararlanan imalatçı ve ihracatçılar tarafından kötü niyetle kullanılabiliyor. KDV siz alınan hammaddeler yurt içinde satılabiliyor ve firma ve sahipleri ortadan kayboluyor. Bu da bir başka handikap.

            Yine konuyu bilmeyen fakat ekonomist geçinen ekonomi gazetecisi geçinen bazı gazeteciler veya gazeteci kılığındaki militanlar tarafından konu çarpıtılıyor ve devlet soyulmuş gibi yayınlar yapılabiliyor. Umarım ki 4 yazı içinde açıklamaya çalıştığım DİİB rejimi okurlarıma bu tip iddiaları daha iyi değerlendirme fırsatı verecektir.

            Gelelim eşdeğer eşya kullanımına, DİİB belgesi sahipleri, Eşdeğer eşya kullandıkları zaman teşvik edilmiyor, cezalandırılıyor.

  1. Eşdeğer eşya kullanmışsanız kdv iadeniz yapılmıyor, belgeniz taa dönem sonuna kadar bekliyor ve bundan sonra tecil edilen vergi terkin ediliyor ve kdv iadeniz verilebiliyor. (Eşdeğer eşya ve diib ilişkisi başlıklı 3. Üncü yazıma bakınız)

  2. Bu yazıda belirttiğim hüküm bana göre yanlış ve bu konunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Burada Eşdeğer eşya kullanımından dolayı firma cezalandırılabilmekte ve böylece aldığı teşvik belgesi (DİİB) belgesinden dolayı çok güç durumlara düşebilmektedir.

  3. Özel sektörde DİİB belgesi alan ve sermayesi kuvvetli olan bir çok firma DİİB belgesindeki hammaddeleri, belgeyi kullanıp ihracatı yaptıktan sonra almaya başlamışlardır.

  4. Sorarım size nerede kaldı teşvikler?

 

DİİB ve DİR rejimi konusunda gerek ilgili bakanlık ve gerekse Ticaret ve Sanayi odaları ile İhracatçı birlikleri yeni bir çalışma yaparak benim problem olarak gördüğüm bu konulara çözüm bulmaları gerekmektedir.