Dijital vergi dairesi uygulaması

                                                           Bursa, 12.Ekim.2023

 

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI

 

 

            ‘.Ekim.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 552 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile dijital vergi dairesi kurularak hizmete açıldı.

            Dijital vergi dairesi uygulaması ile hizmetler tek çatı altında sunulacaktır.

  1. Gelir idaresi başkanlığınca elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirilecektir.
  2. Tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanacaktır
  3. Beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi sağlanacaktır.
  4. Elektronik ortamda verilen bu belgelerle ilgili işlem sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması mümkün olacaktır.
  5. Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin görevlerini yerine getirirken bilişim teknolojilerinden belli usul ve esaslarda  yararlanılacaktır.      
  6. Dijital vergi dairesinin hizmete açılması ile interaktif vergi dairesi  (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresinden üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.
  7. Elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemler Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecektir.
  8. Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.
  9. Şifresi olmayanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler.

 

Bir defa daha belirtelim:

 

(1) Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı GİB Teknoloji tarafından kurularak, Dijital Vergi Dairesi uygulaması geliştirilmiştir.

(2) Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

(3) Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e-Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

kişiler yararlanabilecektir.

            Daha önce şifre edinmemiş kişiler tebliğ gereğince istenen bilgileri sistem üzerinden girerek şifre alacak ve işlemlerini dijital vergi dairesi üzerinden yapacaklardır.

            (4) Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

(5) Başkanlık, alt kullanıcılara verilebilecek yetkinin kapsamı, süresi ile tanımlanabilecek alt kullanıcı sayısını dijital.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye yetkilidir.

           

 (6) Dijital Vergi Dairesi üzerinden kişiler, vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan ve Başkanlıkça belirlenen bilgilerini elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

(7) Kanunun 107/A maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden, ivd.gib.gov.tr ve intvrg.gib.gov.tr adresleri ile birlikte dijital.gib.gov.tr adresi de tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

 

 

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler

 

    Aşağıda yer alan işlemleri, Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, dileyen kişilerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır:

a) Borç ödeme.

b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

e) Vergi kimlik numarası doğrulama.

f) Vergi kimlik numarası sorgulama.

g) e-Vergi levhası sorgulama.

ğ) Re’sen terk sorgulama.

h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

l) Özelge talep edilmesi.

m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 

 

 

            Tebliğin tamamını dikkatle okuduğumuz zaman şunu görüyoruz, Gelir İdaresi Başkanlığı yapay zeka uygulamaları dahil en son elektronik uygulamaları mevzuatına almıştır.

            Mükelleflerin bahsettiğim tebliği dikkatle inceleyerek özellikle muhasebe işlerini yürüten SMMM lerin mevzuata hakim olması, firmanın YMM sinin ise bu sistem oturuncaya kadar firmanın muhasebe ve mali konularına biraz  daha fazla eğilmesi gerekecektir.

            Özellikle YMM lerin daha da dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü haber aldığımıza göre tam tasdik ve yeni raporlar gibi uygulamalar daha da artacak ve YMM lerin sorumlulukları da daha da artacaktır.

            Uygulamaların başlangıcı burada bahsettiğimiz 552 sayılı tebliğ olmuştur.

Muhasebe mesleğindeki meslektaşlarımız,  lütfen bu konudaki mevzuatı çok dikkatle inceleyiniz, uygulamayı çok iyi öğrenip tatbik ediniz  diyor veee  eskiden beri alışılmış olan bildirimlerin son günlere bırakılması alışkanlığından vazgeçmelerini şiddetle tavsiye ediyorum.

            İnşallah faydalı olacaktır diyorum.