ESKİ TEŞVİK BELGELERİNDE SÜRE UZATIMI YAPILDI

Bursa, 08.03.2003 
Bilgi : 2003/23

ÇOK ÖNEMLI !

ESKI TESVIK BELGELERINDE SÜRE UZATIMI YAPILDI


08.03.2003 TARIH 25042 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanan 2003/5303 sayili kararla;
Daha önceki yil Bakanlar Kurulu Kararlarina göre düzenlenen kaynak kullanimi destekleme pirimi, KKDF kaynakli kredi, fon kaynakli kredi içeren tesvik belgeleri, yatirim süresi 01.01.2000 tarihinde önce bitmis tesvik belgeleri ile Müstesarlikça süresi 30.06.2001 tarihine kadar uzatilmis çekici/treyler yatirimlarina ait tesvik belgelerine ek süre verilmez ve tamamlama vizesi geçici (1) maddeye göre yapilir. 
Yukarida belirtilenler disindaki tesvik belgelerinden, 2002/4367 sayili karara istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere;
a- Yatirim süresi 01.01.2000 ile 31.12.2002 arasinda bitenlere
b- 2000/1821 sayili karara göre düzenlenmis tesvik belgelerinden, ek süre ile birlikte yatirim süresi 31.12.2003 tarihinden önceki bir tarihte sona eren tesvik belgelerine
c- Herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin 
d- Tesvik belgeleri üzerinde herhangi bir islem yapilmaksizin 
SON KEZ 31.12.2003 TARIHINE KADAR SÜRE VERILMIS SAYILIR.
e- Söz konusu belgelerdeki KDV destegi ve tesvik primleri verilmez. Ancak, diger destek unsurlari devam eder. 
f- Bu sekilde yatirim süreleri 31.12.2003 tarihine kadar uzatilan tesvik belgelerine, 01.01.2003 tarihinden itibaren yapilacak sabit yatirim harcamalarina KDV destegi ve tesvik primi ödemesi yapilmaz.
g- Getirilen bu hükümler, bu kararin yayimi tarihinden önce iptal edilen veya tamamlama vizesi yapilan tesvik belgelerine uygulanmaz.

Bu kararla, eski tesvik belgelerine ait KDV destegi ve tesvik primi gibi nakit ödemeler kaldirilmis, ancak belge süreleri otomatik olarak 31.12.2003 tarihine kadar uzatilmistir.
Son ekonomik krizler sebebiyle yatirimlarini tamamlayamayan firmalar için 2003 yili sonuna kadar yatirimi tamamlama firsati saglanmistir.
Hayirli olsun.


YEMINLI MALI MÜSAVIR
CEVDET AKÇAKOCA