Gerçek Gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi (1)

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi -1

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi -1

Bugünlerde ülkemiz yangın derdinde, işverenlerimiz aftan yararlanma derdinde iken Maliye Bakanlığı boş durmuyor. Son zamanlarda iki önemli gelişme var. 
a.VUK 529 sayılı tebliğ – Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek sahiplerinin bilinmesi 
b.Küresel şirketlerin daha fazla denetimi ve asgari vergi altına alınması 
Bu konularda meslek konusunda yazan arkadaşlarımız boş durmuyor, birçok makaleler kaleme alıyor. Biz de bunları sırası ile ele alacağız. Bu yazımızda 529 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini ele almak istiyoruz. 
529 sayılı VUK tebliği gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesinin vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından öneminden bahsederek başlamaktadır. 
Ülkemizin de üyesi bulunduğu birçok uluslararası platformlarda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda gerek ulusal ve gerekse küresel birçok bilgilere ulaşılması öngörülmektedir. 
Nitekim Türkiye’de de 1-31.Ağustos.2021 tarihleri arasında GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ BİLDİRİMİ  Verilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 
Kimler bu bildirimi verecekler;
Tebliğ bunları tek tek ve detaylı olarak aşağıdaki gibi saymıştır. 
 (1) 1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
a) Kurumlar vergisi mükellefleri,
b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak
-, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, 
-Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,
 (2) Ayrıca; 5549 Sayılı Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;
a) Bankalar, banka ve kredi kartı düzenlemeye yetkili kuruluşlar
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
ç) Finansman ve faktoring şirketleri,
d) SPK aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
f) Yatırım ortaklıkları,
g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile brokerleri,
ğ) Finansal kiralama şirketleri,
h) SPK mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
i) PTT A.Ş. ile kargo şirketleri,
j) Varlık yönetim şirketleri,
k) Kıymetli maden, taş veya mücevher ticareti yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
n) Ticaret amacıyla taşınmaz ticareti yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının ticareti ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
r) Spor kulüpleri,
s) Noterler,
ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan SMMM ve YMM ler,
u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
v) Tasarruf finansman şirketleri,
ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.
(3) Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

 

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA