HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MKK BİLDİRİMİ SÜRESİ BİTİYOR YA ÇÖZÜM

İddialı bir başlıkla başladığımın farkındayım. Ancak, yıl sonu geliyor ve hamiline yazılı pay senetleri veya hisse senetlerinin merkezi kayıt kuruluşuna kaydı halen tamamlanmamış olduğunun cümle alem farkındadır.

            Bu yazımızda hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydedilmesi hakkındaki yasa ve tebliğ konusundaki  toplam 5 adet yazımın internette bulunabileceği adresleri paylaşmak istiyorum.

http://cevdetakcakoca.com/hamiline-yazili-pay-sahiplerinin-genel-kurula-katilma-yonetmeligi-degisti.

http://cevdetakcakoca.com/dikkat-hamiline-hisseler-ve-teror-baglantisi-

http://cevdetakcakoca.com/hamiline-yazili-pay-senetlerinin-merkezi-kayit-kurulusuna-bildirilmesi-tebligi

http://cevdetakcakoca.com/hamiline-hisse-senetleri-mkk-na-bildirilmek-mecburiyetindedir--1-

http://cevdetakcakoca.com/hamiline-hisse-senetleri-mkk-na-bildirilmek-mecburiyetindedir--2-

7262 Sayılı Yasa ile TTK’da bilmem kaçıncı defa değişiklikler yapıldı. Kısaca yapılan değişiklik, aile şirketleri ve   halka kapalı anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimini zorunlu kılmıştır. Bildirim yapılmazsa TTK’dan ve kanundan doğan paya bağlı haklar, gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanılamayacaktır.
            Pay devirleri MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir. Değişiklik 01.04.2021’de yürürlüğe girecek olup Ticaret Bakanlığı’nca bu konudaki açıklamaları içeren bir tebliğ çıkarılmıştır.

Halka kapalı AŞ’lerde hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar MKK’na bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracaklardır.

Yazının yazıldığı 15.Aralık.2021 tarihine kadar hala bir çok anonim şirket ve ortakları hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydı konusunda gerekeni yapmamışlardır. Bir çok okurum sık sık beni arayarak süre de kalmadığını, ya erteleme ya da başka bir çözüm bulunması gerektiğini, bu taleplerini yazılarımda yazarak ilgililere iletilmesini istemektedirler.

Aksi takdirde bu şirketler kilitlenecekler, kanunun gerektirdiği bir çok işlevi yerine getiremeyeceklerdir.

Ben de okurlarımın bu taleplerini görev kabul ettim. Yıl sonuna kadar herhangi bir uzatma kararı çıkmaması halinde veya çıksa bile başka kesin bir çözüm araştırdım.

  1. Hisse senetleri hamiline yazılı olan Anonim Şirketler şu önümüzdeki 15 gün içinde bir yönetim kurulu kararı alırlar. Hisse senetleri ile ilgili anasözleşme maddesini değiştirirler. Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale getirilmesi için anasözleşme maddesini değiştirirler. Zaten Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydedilmek demek hisse senetlerinin kesin olarak veya fiili olarak nama yazılı hale gelmiş olması demektir.

Hadi yiğitlik bizde kalsın diyerek hamiline yazılı hisse senetlerini nama yazılı hale getirelim, bir daha da bu konu önümüze gelmesin.

  1. Hisse senetlerinin hamiline yerine nama yazılı hale gelmesi için yapılan genel kurula bakanlık komiserinin gelmesine lüzum yoktur.
  2. Genel kurul, 2021 yıl sonuna kadar ilansız olarak yapılıp tescil edilir.
  3. Böylece hamiline yazılı hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna kaydına gerek kalmayacaktır.
  4. Sonuç olarak ilelebet, sonsuza kadar çözüme ulaşılmış olacaktır.

 

Benden çözüm bu kadar.

 

Okurlarımıza ve hamiline yazılı hisse senedi sahiplerine çözümü uygulamak kalıyor. Saygılarımla,