İmalatçı ihracatçı güç durumda mı? Ne yapmalı?

                                                             Bursa, 28.Nisan.2022

 

İMALATÇI VE İHRACATÇI GÜÇ DURUMDA MI? NE YAPMALI?

 

          Döviz kurundaki özellikle Kasım 2021 ayından itibaren olan artışlar, önce zihinlerdeki bütün dengeyi bozdu. Bir çalışma yapalım dedik. Dövizi ele aldık.  Döviz derken yine özellikle doları ele alıyoruz. Kasım 2021 e kadar dolar kuru ağır aksak bir şekilde aşağı yukarı %23 oranında artmıştı. Açıklanan enflasyon da o oranlarda idi. Ama ne olduysa birdenbire dolar kuru 18.- liraya çıktı ve alınan bir takım tedbirlerden sonra 14,- lira civarında istikrara kavuşur gibi oldu.

          Fakaat,  gerek halkımızda ve gerekse imalatçıda, tüccarda öyle bir algı oluştu ki her malın fiyatı en az %100 arttı. Ne oluyor diye  şüphe içinde olan halk, tüccar, sanayici, ihracatçı ne yapacağını şaşırmış durumda. İstikrar konusundaki inancını kaybetmiş durumda.  Biz de bu konuda biraz olsun burada yaptığımız çalışma ile yüreklere su serpelim dedik. İnşallah faydalı olur.

          Maalesef ülkemizde son zamanlarda tam anlamıyla bir vahşi kapitalizm uygulanıyor, önce bütün halkımızın o vahşi kapitalizmin getirdiği algılardan ve bu algılara göre uygulama yapmaktan vazgeçmesi gerekir.

          Şimdi gelelim çalışmamıza:

          Temmuz 2020 tarihinde 1 $ = 6.94 TL.

          Firmamız, imalat yapıyor, hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor. Maliyet ve satış fiyatının oluşumu şöyle:

Satış fiyatı

125,00

Kar

 25,00

Maliyet

100,00

Genel giderler

  20,00

Elektrik

    8,00

Doğal gaz

   5,00

İşçilik

 11,00

Yardımcı madde vs.

 16,00

Hammadde

 40,00

Firma, yukarıda maliyet  detaylarını verdiğimiz bu malı 100 liraya mal ediyor, %25 karla gerek yurt içine ve gerekse yurt dışına 125,00 lira bedelle satıyor. Yurt dışı satış fiyatı 18,00 dolar etmektedir.  

 

          Şimdi gelelim 2022 senesinin bu günlerine.

          1 $ = 14,79 TL. olmuş. Satış fiyatını yine 18 dolarda bıraktığımızı var sayalım. Yurt dışı satış fiyatı 18,00 $ X 14,79 TL. = 266,22 TL. olacaktır. Yurt içi satış fiyatını şimdilik göz önüne almayalım. Gelelim maliyetlerimize;

Satış fiyatı

266,22

Kar

68,22

Maliyet

198,00

Genel giderler

40,00

Elektrik

12,00

Doğal gaz

15,00

İşçilik

19,00

Yardımcı madde vs.

32,00

Hammadde

80,00

 

          Karlılık oranı ne olmuş? 68,22 TL. kar / 198,00 TL. maliyet

 Karlılık oranı 68,22 / 198 = %34,45 e çıkmış.

          Yukarıdaki maliyet hesabımızı yaparken imalatta yi-üfe artışlarının da imalat maliyetine etki ettiğini göz önüne aldık. Dolayısıyla bu firma, ihracat yapıyorsa, hiçbir şekilde şikayet etmemelidir. İhracatını artırmalıdır.

          Ama, sanayici ihracatçı yarının ne olacağını, fiyat artışlarının veya dövize müdahalelerin ne şekilde olacağını bilemediği için inancını kaybetmiş, devamlı zarar ettiği algısında. Oysa kazın ayağı öyle değil.

          Peki, bu maliyet artışlarına göre yurt içi satış fiyatı ne olmalıdır? Bir de ona bakalım.

          Maliyet 198,00 TL. %25 kar =49,50 TL. Olması gereken satış fiyatı =247,50 TL.

          Satış fiyatındaki artış yüzdesi ne olmuştur? 247,50 / 125 = %98

          Bu hesabımıza göre yurt içi satış fiyatı %98 oranında artmış olup satış fiyatı da 198,00 TL.  olmalıdır. Zaten problem de burada doğmaktadır.

          Yaptığımız bu çalışma ne gösteriyor biliyor musunuz?

  1.  Ülkemizdeki %100 e varan fiyat artışları kimseyi şaşırtmasın. Hesaplar bunu gösteriyor.
  2. Ülkenin birinci önceliği enflasyonu önlemek ve fiyat istikrarını sağlamaktır.
  3. Bu çalışmamızda özellikle faizi göz önüne almadık. Hiç kimse, ama hiç kimse 21. İnci yüzyılda faiz gerçeğini unutmamalıdır. Enflasyon %100 lerde iken siz faizlerle oynayamazsınız.
  4. İhracatı kesinlikle artırmalıyız.
  5. Ekonominin kuralları tam olarak uygulanmalıdır.
  6. Herkes fahiş kardan vazgeçmeli, vahşi kapitalizmi unutmalıdır.

İnşallah bu çalışmamız faydalı olur.

Değerli okurlarımızın mübarek ramazan (şeker) bayramını kutlar, 20 yılda bir gelen bu krizlerin artık ders olmasını, ancak bu takdirde tarihin tekerrür etmeyeceğini hatırlatmak isterim.

                                                       

                                                                  Cevdet Akçakoca

                                                                  Yeminli Mali Müşavir

                                                                  Bağımsız Denetçi