MALİ TATİL BAŞLADI HABERİNİZ OLSUN

                                                                                                                             Bursa, 20.Haziran.2023

 

 

 

MALİ TATİL BAŞLADI, HABERİNİZ OLSUN

 

 

                5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylık getirme iddiası ile çıkarılmıştı. Sonuçta kolaylık getirildi mi bu konu üzerinde tartışılması gereken bir konudur.  2023 yılında “Mali Tatil” uygulaması,  4 Temmuz 2023 günü başlayıp 20 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

 

            2023 yılında mali tatil, meslek mensuplarına ve yükümlülere neler getirdiğine bakalım.

 

Mali tatil 2023 yılı için; beyan sürelerini aşağıdaki gibi düzenlemiştir.

 1. Beyan süresi 4-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2023 tarihine uzamış olup  son düzenlemelere göre bu beyannamelere ait vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2023 günü olacaktır.
 2. Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2023 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ait beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2023,  bu beyannamelerin vergilerinin ödeme süresi 26 Temmuz 2023 mesai saati bitimi olacaktır.

 

 1. Haziran 2023 dönemine ait Konaklama, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son günü 26 Temmuz 2023 günüdür.
 2. Katma değer vergisi beyannamesi verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ilgili dönemi  takip eden ayın 28 inci günüdür.
 3. Konaklama, Damga, Muhtasar ve Hizmet Prim ile KDV Beyannamelerinin verilme süresi mali tatil dolayısıyla değişmemektedir.
 4. 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba Bs Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırılmıştı.
 5. Diğer mükellefler ise Haziran 2023 dönemine ait Ba ve Bs formlarını 31.Temmuz.2023 tarihine kadar vereceklerdir.
 6. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmaz.
 7. Vergilendirme süreci ile ilgili bir işlemden kaynaklı vergi mahkemesinde davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül 2023 olacaktır.
 8. Mali tatil sadece dava açma süresini uzatır, istinaf ve temyiz başvurularını etkilemez.

 

 

 

k. Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez.

1. Muhasebekayıtsüreleri

                  2. Bildirim süreleri

                  3.Dava açma süreleri ( Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri)

Süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

        Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belge istenemez veya mükellefin işyerinde inceleme yapılamaz. Sadece aramalı incelemeler yapılabilir.

        Mali tatil süresince bilgi istenemez, ancak bir şekilde tebligat yapılmışsa süre, mali tatilin bitiminden itibaren işlemeye başlar.

 

Aşağıdaki vergi, resim ve harçlar için mali tatil uygulanmaz.

 

 • özel tüketim vergisi,
 • banka ve sigorta muameleleri vergisi,
 • özel iletişim vergisi,
 • şans oyunları vergisi ile
 • gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar için malî tatil uygulanmayacaktır.

 

 

                Sevgili meslektaşlar, mali tatil  başlamıştır, hayırlı olsun, haberiniz olsun.