ÖTV konusu malların ihraç kaydıyla ihracatı

                                                                                  Bursa, 01.Aralık.2022

 

ÖTV KONUSU MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA İHRACATI

 

            Firmalarımızdan birinde ÖTV’li mal ihracatı, ihraç kaydıyla yapılmaktadır. Bu ihracatta aşağıda anlatılan problem doğmakta ve yine yazımızda belirtildiği gibi çözümü olmaktadır. Sonuçta ihraç kaydıyla ÖTV ‘ li mal ihraç eden firma, KDV sinin bir kısmını alamayacak ve ihracattan sonra indirim yolu ile gidermiş olacaktır.

            İhraç kaydı ile ÖTV’ li mal ihraç eden firmaların yazımızda açıklanan esaslar ve yine yazımızda belirtilen özelgeye göre hareket etmesi gerekmektedir.  

            İhraç kayıtlı satışlarda ne yapıyorduk?

            3065 sayılı KDV kanunu 11/1-c maddesine göre ihraç edilmek şartıyla, imalatçı tarafından ihracatçıya mal tesliminde bu mala ait KDV ödenmeyip beyannamede tecil olarak gösterilecek ve ancak aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç gerçekleştiğinde, bu tecil edilen vergi terkin edilecektir.

            İhraç kaydıyla verilen mal, ÖTV ye tabi bir malsa uygulamada değişiklik olmaktadır. İhraç kaydıyla teslimde ÖTV terkin edilmekte ve terkin edilen ÖTV  üzerinden hesaplanan KDV fazla hesaplanmış görünür. O zaman, ihraç kayıtlı ÖTV  li malın ihracatında özel bir durum meydana gelmektedir.

            Gelir idaresi başkanlığının 02/03/2020 tarihli yazısı ile bu özel uygulamanın nasıl yapılacağı şöylece açıklanmıştır.

            ÖTV ye tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV tutarı, ÖTV ye isabet eden KDV tutarı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Bu çerçevede ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan tecil-terkin kapsamındaki ÖTV dahil toplam bedel üzerinden hesaplanan KDV‘nin :

  1. Tamamının ilgili dönem beyannamesinin “Tecil Edilecek KDV” satırında yer alması halinde, KDV iadesi talebi söz konusu olmadığından herhangi bir işlem yapılmayacak
  2. Bir kısmının “Tecil Edilecek KDV” , bir kısmının ise “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alması durumunda ;
  1. Öncelikle ÖTV’ye isabet eden KDV tutarı ile “Tecil Edilecek KDV” tutarı kıyaslanacak “Tecil Edilecek KDV “ tutarının yüksek olması halinde herhangi bir işlem yapılmayacak
  2. ÖTV’ye isabet edene KDV tutarının “Tecil Edilecek KDV” tutarından yüksek olması halinde ise aşan kısım iade tutarından düşülecek ve bu suretle ÖTV’ye isabet eden  iade edilmeyecek KDV tutarı tespit edilecektir.

ÖTV üzerinden hesaplanan ve yukarıda (b-ii maddesinde) belirtilen şekilde iade hesabından düşülen KDV tutarı, en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “indirimler” kulakçığının “indirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapılabilecektir.

ÖTV’li mal ihraç eden mükelleflerin yukarıdaki açıklamalara uygun şekilde hareket etmesi önemlidir, aksi takdirde lüzumsuz işlemler, yazışmalar ve belki de cezalarla muhatap olacaklardır.

Ama ne olurdu, böyle karmaşık işlemler yaptırmak ve açıklamalar yapmak yerine basitçe hesaplanan KDV’nin olduğu gibi iade edilmesi sistemine devam edilseydi, her zaman kafa karışıklığına sebep olan işlemler.

Her ne olursa olsun, iade KDV’nizi problemsiz alabilmek için idarenin bu şekildeki uygulama ve açıklamalarına lütfen dikkat ederek, uygulamalarınızı ona göre yapın ki KDV’nizi almakta zorlukla karşılaşmayın derim.   

 

 

                                                                                  Cevdet Akçakoca

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir

                                                                                  Bağımsız Denetçi