SMMM YMM AİDAT VE MUNZAM AİDATI

                                   Bursa, 3.Kasım.2023

 

SMMM-YMM AİDAT VE MUNZAM AİDATI

 

            Meslektaşlarım, birkaç yıldanberi SMMM-YMM odalarına kayıtlarından dolayı normal aidat ödüyorlar ve munzam aidat ödemiyorlar.  Ancak, şimdi Ticaret odaları muhasebe mesleğindeki şirketlere munzam aidat uyarısı yapıyor ve munzam aidatları da paşa paşa alıyorlar.

            Düşünüyorum da, meslek odalarına munzam aidat ödemeyi iptal ettiren meslektaşlar acaba çok mu seviniyorlar. Bu yazı biraz sert bir yazı olacak ama okurlarım ve meslektaşlarım beni affetsinler.

            Birkaç yıl önce bir haber okuyunca eyvah ki ne eyvah demiştim. Haberi aşağıya alıyorum.

            2018 yılında Anadolu Odaları Eğitim Semineri 14-17 Ekim 2018 tarihlerinde Calista Resort Hotel Belek/Antalya’da gerçekleşti. Düzenlenen SEMİNERDE Konuşan: TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan; "Üzülerek de olsa bilgilendirmek zorundayım;"

"Üyelerimizin her yıl bağlı oldukları SMMM Odalarına ödemek zorunda oldukları %1 lik Nispi Aidat bundan böyle ödenmeyecek.  Çünkü.;  Yargı Nispi aidatı  Kaldırdığını  belirtti."

 

Arıkan;  Üzülerek de olsa sizlere bilgilendirmek zorundayım. Nispi Aidatı Yargı Kaldırdı. Bundan Böyle odalarımız Üyelerinden %1 lik Nispi aidatları alamayacak (almayacak) üyeler ödeme yapmayacak dedi."

 

3568 sayılı yasanın 16. Maddesinin b /bendi ile düzenlenen “Yıllık üye aidatları” gereği alınan nispi aidatın Danıştay’ca kanunsuz diyerek kaldırılmasının ardından yapılmak istenen yasal düzenleme çalışmaları meclis tarafından kabul görmemişti.

 

Danıştay 28.01.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ardından da yürütmenin durdurulmasının reddine 29.09.2016 karar vererek olayı son aşamaya taşımıştır. Nihayet 14.06.017 tarihinde nispi aidatın yasal dayanağının olmadığına karar vererek bu aidatın tahsilini durdurmuştu. 

 

Bundan böyle büyük bir gelirden mahrum kalacak olan Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları bunu yasal düzenleme ile getirmek istemişler ve TBMM nezdinde çalışma başlatmışlardı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dört siyasi  partinin uzlaşması sonucu Katma Değer Vergisi kanun değişikliği yasa tasarısına 26. Madde olarak giren düzenleme mecliste yapılan görüşmelerde verilen geri çekme önergesinin kabul edilmesiyle yasalaşamadı.

 

Danıştay kararına itiraz eden TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı davayı temyize götürdü fakat sonuç HÜSRAN oldu. Nispi Aidat Bundan Böyle Tarihe Karışıyor.

 

            Birkaç yıldır nisbi aidat alınmıyor ve maalesef SMMM ve YMM odaları eskisi gibi harcama yapamadıkları gibi yapılan eğitim çalışmaları, yayınlar ve benzerleri de maalesef yapılamaz oldu. Munzam aidatı iptal ettirenler herhalde çok seviniyorlardır.

            Daaa, ne olacak bunun sonu demek zorundayız.

            Yine bir müddet önce baktım ki Ticaret odaları SMMM ve YMM şirketlerinden daha önce almadıkları munzam aidatları almaya başladırlar. Evvelce, bizler SMMM ve YMM odasına bağlıyız diye belirtince Ticaret odası munzam aidat almıyordu. Şimdi alıyorlar. Munzam aidatı veya diğer bir tabirle nisbi aidatı iptal ettirenler çok çok sevinsinler.

            Ticaret odaları bu aidatları anasının ak sütü gibi kullanmalılar. Biz kendi kendimize gol attık. Ne yapalım.

            Birileri düşünsün de ikide birde çıkan bir torba yasaya tekrar munzam veya nisbi aidatı içeren bir madde koysunlar ne iyi olur diyorum. Böylece SMMM ve YMM odaları halen yapamadıkları çalışmaları yapabilirler.

            Benim bu yazım bir hatırlatma.

            İnşallah birileri ilgilenir.