Tahsilat ve ödemelerde çek kullanılabilir

Bursa,13.08.2003

Tahsilat ve ödemelerde çek kullanılabilir.

Bilindiği gibi (10) milyar lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin tevsik (evrakla ispat) yükümlülüğü mecburi hale gelmiştir.

Bu ispat yükümlülüğü söz konusu ödemelerin banka kanalıyla yapılması ile yerine getirilecektir.

Ticari ve sınai firmaların müşteri çeki ile ödemeleri konusu da 12.08.2003 tarih ve (1) sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile çözümlenmiştir.

1- Mal ve hizmet bedelleri, banka sistemi içinde tahsil veya tediye edilmek kaydıyla, şahsi çek veya müşteri çeki ile tahsil edilebilir veya ödenebilir.

2- Müşteri çekleri tam ciro veya beyaz ciro ile ciro edilebilir.

3- Tam ciroda, çekin arkasında ciro edilenin isim,unvan,vergi kimlik numarası ve adres yazılacaktır. Hamiline yazılmış çekler de tam ciro yapılabilir.

4- Beyaz ciroda, çekin arkasına ciro edilenin ismi yazılmaz, sadece ciro edenin isim, ünvan, vergi kimlik no, adres ve imzası bulunur.

5- Beyaz ciro ile ödeme yapılması halinde tahsil edenler çek alım bordrosu yapacaktır. Bu bordroda şu bilgiler bulunmalıdır.

- Çeki devredenin veya düzenleyenin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesi.

6- Müşteri çekleri ve beyaz ciro ile yapılan ödemelerde ise, “ çek teslim bordrosu ” düzenlenir. Bu bordroda;

a) Ciro yapılan satıcının veya yetkilisinin adı, soyadı,vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması zorunludur.

b) Ayrıca çeki keşide edenin (düzenleyenin) veya son ciro edenin isim, ünvanı ve çek tutarları bordroya ayrı ayrı yazılmalıdır.

O halde ; müşteri çeklerinin cirosu ile yapılan tahsilat ve ödemelerde aşağıdaki gibi bir bordro düşünülebilir.

 

Çek alındı / teslim bordrosu 
(giriş) (çıkış)

Çekleri veren:
İpek Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Heykel önü N:26 K:4 BURSA
Setbaşı V.D. 555 555 5555

Çekin verildiği yer:
Aylin İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şehit Kamil Cd. N:26 K:5 GAZİANTEP
Ş.K. V.D. 666 666 6666

ÇEK NO DÜZENLEYENİN ÜNVANI BANKASI ŞUBE HESAP NO ŞEHİR VADE TUTARI
2828 Düzen Manifatura/Bursa YKB Bursa 9999 Bursa 15/08/2003 12.000.000.000

Teslim Eden Tarih İpek Mensucat San. Ve Tic. A.Ş.
Teslim Alan

Aylin İplik San. Ve Tic. A.Ş.

Kaşe / İsim / İmza

Kaşe / İsim / İmza

Buraya kadar yazılanlarda ve basit örnekte açıkladığımız gibi bundan sonra beyaz cirolu müşteri çekleri ile yapılan ödemlerde, kesinlikle tahsil eden firmanın teslim alan yetkilisinin ad,soyad ve varsa vergi numarası ile firma kaşesinin ve imzanın, tabii teslim tarihinin de bulunması şarttır.

Çekle ödeme ve tahsilatlarda açıklamaya çalıştığımız hususlara uyulursa müteselsil sorumluluktan kurtulunacaktır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

CEVDET AKÇAKOCA