Varlık barışının muhasebeleştirilmesi


Varlık Barışının Muhasebeleştirilmesi
Bir önceki yazımda 7256 sayılı kanunla getirilen varlık barışından bahsetmiş gerek yurtdışı varlıklar ve gerekse yurt içi varlıklar için bu olanaktan yararlanabileceğini anlatmıştım.
Vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışı varlıkları için müracaat edip varlık barışından yararlandıkları takdirde muhasebe kayıtlarının nasıl olacağı konusunda bir takım sorularla karşılaştım. Bu sorular için çok erken olmasına rağmen açıklama yapılması gerekmektedir. Bu yazımızda varlık barışı şartlarını bir kere daha hatırlatarak muhasebe kayıtlarını da göstermeye çalışacağız.
Konuyu örneklerle açıklamaya çalışalım.

a.Mükellef Ahmet Bey Anonim Şirketi, 05.Ocak.2021 yurt dışında 1.000.000 (bir milyon) doları olduğunu ve bunun için varlık barışından yararlanacağını belirterek bankaya bildirimde bulunmuştur.
Her ne kadar bankaya bir formla müracaat ederek bildirimde bulunuyorsak da kayıtlarımızda da iz kalması açısından ben bunu nazım hesaplara şöyle kaydederim.

—————-05.Ocak.2021__________________
900 Vergi barışından borçlular 1.000.000 Dolar
950 Vergi Barışından Alacaklar 1.000.000 Dolar
7256 sayılı kanun gereğince getirilmesi taahhüt edilen 1.000.00/0 doların kayıtlarımıza alınabilmesi ve takibi için
________________                 ___________________

Kaydın dolar olarak yapıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Ülkemizde her an kurlar değişebilmekte, yukarı veya aşağıya gidebilmektedir. Vergi barışı için müracaat ettiğimizde taahhüt ettiğimiz bedeli getirmek için üç aylık bir süre bulunmaktadır. Eğer kaydı Türk Lirası olarak o günkü kurdan yapmaya çalışırsak, yurtdışı varlığı getirdiğimizde fark olacaktır. Bu durumda iki elimiz bir pabuca girecektir. Taahhüdü kayıtlarımıza almak isterken başka bir takım zarar ve mecburiyetlerle karşı karşıya kalmamak için nazım hesaplara olan kaydı döviz olarak yaparız.
b. Bu bildirimden sonra mükellef, söz konusu 1.000.000 (bir milyon) doları 5.Nisan.2021 tarihinde getirerek şirket hesaplarına kaydetmiştir. O günkü kurun 8.10 TL. olduğunu ve bankadaki paranın toplam değerinin 8.100.000 TL olduğu varsayımı ile bu paranın kanuni defterlerimize kaydını yapalım.
Unutmamak için önce nazım hesaplardaki kaydı hemen tersine çevirip iptal edelim.
_________________05.Nisan.2021_________________
950 Vergi Barışından Alacaklar 1.000.000 Dolar
900 Vergi Barışından borçlular 1.0000.000 Dolar
Vergi barışı için bildirilen bedel geldiğinden nazım hesaplar
kaydı iptali
_______________ 05.Nisan.2021_______________
102….Bankalar (Döviz hesabı) 8.100.000,00
549 Özel Fonlar
(7256 sayılı yasa Varlık Barışı Fonu) 8.100.000,00
Varlık Barışından yararlanılarak getirilen bedelin
muhasebeleştirilmesi
Parayı hemen alabilme hakkına sahibiz ve bu parayı
hemen aldığımızı varsayalım.
_______________5.Nisan.2021_________________
549 Özel Fonlar
(7256 sayılı yasa Varlık Barışı Fonu) 8.100.000,00
331 Ortaklara Borçlar 8.100.000,00
Varlık barışı fonunun alınan karar gereğince
ortaklar hesabına kaydı
_______________5.Nisan.2021 _________________
331 Ortaklar Hesabı 8.100.000,00
102 Bankalar Hesabı 8.100.000,00
Özellikle örnek kaydımızda gösterdiğimiz gibi, varlık barışından yararlandığımız takdirde, bir fon hesabı kullanılarak kayıtlara alınan meblağ, karar alınmak kaydıyla başkaca hiçbir vergi veya işleme tabi olmaksızın hemen ortaklara veya gerçek kişi varlık barışından yararlanmışsa, gerçek kişiye dağıtılabilir.
c.Muhasebe kayıtları buraya kadar yaptığımız açıklamalara göre yapılabilir.
d.Ortak hükümleri bir daha hatırlatmak isterim.
Hem yurt dışı ve hem de yurt için varlık barışı için ortak hükümler de aşağıdaki gibidir.
1.)Varlık barışından herhangi bir vergi alınmayacaktır.
2.)Varlık barışı bildirimleri 30.06.2021 tarihine
kadar yapılabilecektir.
2) Getirilen ve deftere kaydedilen varlıkların
satışından zarar doğarsa bu zararlar kabul edilmeyecektir.
3) Varlık barışı sebebiyle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.
4) Cumhurbaşkanı, varlık barışı süresini bitişten itibaren altışar aylık olmak üzere bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
5) Varlık barışı konusundaki esaslar ve düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.