Yeni vergiler gelsin mi

 

            Tabii ki hiç kimse yeni vergiler gelmesini istemeyecektir. Hele hele, böyle kriz zamanlarında veya örtülü savaş zamanlarında. Ancak, ve de ne yazık ki yeni vergiler ve vergi zamları veya vergi artışları geliyor.

            Devletimiz 2 yıldır örtülü veya açık sıcak ve ekonomik savaş halindedir. Bu konuda el birliği ile çalışmamız, uğraşmamız, gerektiği takdirde Çanakkale, İstiklal harbi gibi  bırakın ayakkabıyı yırtık çarık bile giymeye hazırdır bu millet.

            Tabii bu konuda bütün milletin el birliği ile fedakarlık yapması gereklidir, şarttır. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar olmamalıdır.

            Ne gibi vergiler geliyor, çok kısa olarak birkaç tanesini yazmak istiyorum.

 1. Dijital hizmet vergisi %7,5

 2. Bankalararası kambiyo satışlarında vergi binde 2

 3. Konaklama tesislerinde verilen tüm hizmetler için %2 Konaklama vergisi getiriliyor, 31.12.2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacak, bu vergi kdv matrahına dahil olmayacak çok şükür.

 4. Telif kazançları istisnası 500.000 lira ile sınırlanıyor ve fazlası normal vergiye tabi olacaktır.

 5. Genel olarakistisna kazançlar 500.000 lirayı geçiyorsa beyanname verilecek ve ek vergi verilecektir.

 6. İşçilere taşıma ücreti adı altında bir bedel veriliyorsa bu bedel günlük 10 TL. yı aşmayacak, fazlası ücret olarak vergiye tabi olacaktır.

 7. Binek otomobili kiralama bedeli 5.500 lirayı aşamayacak, aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

 8. Binek otomobili satın alınmasında ÖTV VE KDVtoplamının 115.000 TL. dan sonrası kanunen kabul edilmeyen gider olacak veya otomobilin maliyetine yazılacaktır. Ancaaak,

 9. Binek otomobilinin KDV –ÖTV hariç 135.000 TL: yı aşan kısmı ile ikinci el otoların 250.000 lirayı aşan kısmına ayrılan amortisman gider yazılamaz. Yani, binek otomobillerinin amortisman ayrılabilecek tutarı 250.000 TL: ile sınırlandırılmıştır.

 10. Binek otomobili giderlerinin %70 i gider kabul edilebilir, kalan kısmı kanunen kabul edilmeyen giderdir.

 11. BİNEK OTOMOBİLLERİile ilgili bu getirilen hükümlerden anlaşılıyor ki, devlet binek otomobillerinin ticari olarak kullanıldığını kabul etmiyor, özel hizmetlerde kullanılmasının daha fazla olduğunu varsayarak bir takım kısıtlamalar getirmeye çalışıyor, bu bir başlangıç gibi görülmektedir. Bu düzenlemelerin devamının geleceğini zannediyorum.

 12. Ancak, binek otomobili konusundaki bu düzenlemeler, bir ölçüde normal görülebilir ama eşitlik esas alınmak kaydıyla. Devlet, kendi israfını önlesin önce, böyle bir takım hükümler geliyorsa, devletin elindeki binek otomobillerinin de – makamı ne olursa olsun – hiçbir şekilde özel hizmetlerde kullanılmaması ve takip edilmesi esastır diye düşünüyorum.

 13. Tek veya daha fazla işverenden alınan ücretler toplamı 4. Üncü gelir dilimini yani 500.000 TL. yı aşarsa beyanname verilecek ve ek vergi verilecektir.

 14. Her an değişik bilgiler gelmesine rağmen gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.(Her bir gelir grubuna hesaplanan gelir daha sonraki hesaplamanın ana unsuru olacaktır)

18.000 TL: ya kadar gelirlerde

%15

18-40.000 TL. arası gelirlerde

%20

40.000-98.000 TL. arası gelirlerde

%27

Ücret gelirlerinde 40.000-148.000 TL. arası gelirlerde

%27

98.000 ile 500.000 TL. arası gelirlerde

%35

Ücret gelirlerinde 148.000 ile 500.000 lira arası gelirlerde

%35

500.000 TL. nın üzerindeki gelir kısmında

%40

 

            Bu tip tasarılar her an değişebileceği için bugüne kadar vergi yasalarındaki değişiklik taslağı ile ilgilenmedim. Sayın Nedim Türkmen’in bir toplantıdaki konuşmaları beni çok rahatsız etmişti.  Oysa niye rahatsız oldum ki, söyledikleri doğru. Yalnız takdim şekli biraz sertti.  Yazıyı yazmaya kalkıp işin içine girince bir ara bu yazıyı yazmaktan vazgeçmeyi düşündüm. Çünkü, içimden  Sayın Nedim Türkmen’in yazdıklarından daha sert bir yazı yazmak geliyordu. Kendimle mücadele ederek bu kadar yazabildim. Yasa çıktıktan sonra gerekli açıklamaları tabi ki yapacağım.

            Geçen yazımda da yazdım.

            Millet çıldırmış olmalı.

            Kimse, fatura veya fiş vermeye yanaşmıyor.  Fatura – fiş dediğinizde düpedüz dayak atacakmış gibi bakıyorlar. Bunu kontrol eden bir Allahın kulu da yok.

            Devlet dairelerinde israf almış yürümüş.

            Dolayısıyla, siz yeni vergiler getirdikçe veya vergi oranlarını artırdıkça vergi kaçağını daha da artıracaksınız, vergi geliri düşecek.

            Önce örnek olarak devletin israfını önleyin, sonra da kesinlikle kontrolları artırın.

            Uygulanmayan vergi yasaları yapmak hiçbir işe yaramaz. Saygılarımla bildirmek isterim.