YIL SONU MUHASEBE HATIRLATMALARI

                                               Bursa, 26.Aralık.2023

 

            YIL SONU MUHASEBE HATIRLATMALARI

 

            2023 yılının sona erdiği bugünlerde önce, bütün okurlarımızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın  mutlu, başarılı ve verimli bir 2024 yılı olmasını diliyorum. Üstelik bütün dünya için en içten ve samimi olarak bu dileklerde bulunuyorum.

            Bu yıl, dünyanın tam bir karmaşa ve kaos içinde olduğunu görüyoruz, ülkemiz de bu kaosla karşı karşıya. Ama inşallah ülke olarak bu zorlukları yeneceğiz ve tekrar 21 inci yüzyılın parlayan yıldızı olacağız diye temenni ediyorum.

            2023 yılı sonu ve 2024 yılı başlangıcında meslektaşlarımızın karşısına ilk çıkan zorlu süreç, enflasyon düzeltmesi olacaktır. En son enflasyon düzeltmesi tebliği taslağı yayınlanmıştır. Bakalım ne zaman kesin tebliğ yayınlanacak göreceğiz. Bir yandan da iyi oldu, ülkenin her ilinde ve ilçesinde enflasyon düzeltmesi seminerleri yapılıyor ve insanlar bu konuda bilgilendiriliyor. İnşallah kesin tebliğ yayımlandığında işletmeler ve meslektaşlar, tereyağından kıl çeker gibi hiçbir zorlukla karşılaşmadan enflasyon düzeltmesi işlemlerini tamamlayacaklardır.

            Artık digital çağa tam olarak girdik sayıyorum.

            Eski yıllarda, aman yılbaşı sayımı, aman envanter diyor ve sayımların nasıl yapılacağını her yıl tekrar tekrar yazıyorduk. Şimdi işletmelerde bar kod sistemi var,  tabii ki yıl sonu envanteri çok daha kolay olacaktır. Yine de gerek işletmelerin ve gerekse meslektaşların yıl sonu sayımlarına fazlasıyla önem vermeleri şarttır. Zaten hele de bir firma bağımsız denetime tabi ise yıl sonu envanterleri daha da önem kazanıyor.

            Bir yandan işletme sonuçlarının doğru olması için sayımlar bağımsız denetimde büyük önem arzediyor. Diğer yandan özellikle Bağımsız denetimin bağlı olduğu otorite yani Kamu gözetimi kurumu, bağımsız denetim firmalarını ve bağımsız denetçileri de ayrıca sıkı bir kontrol altında tutuyor. En ufak bir hatayı cezalandırıyor ve epey büyük bir idari para cezası da uyguluyor.

            Yeni yıl gelmeden, yasal defterlerin tasdiki yaptırılıyor ve eğer eski defterlerin kullanılmasına devam edilecekse 2024 yılı defterlerine devam tasdikleri yaptırılacaktır.    E-defter sistemini burada açıklamaya çalışmayacağız. Ama bütün meslektaşlar da E-defter uygulamalarına dikkat etmelidir.

            Bu yıl gündeme gelen enflasyon düzeltmesi ile birlikte bağımsız denetim ile vergi usul kanununa göre muhasebe arasında farklar iyice azalacaktır. Bir müddet sonra da zaten böyle giderse, bağımsız denetime göre defter tutmak,  vergi usul kanununa göre defter tutmanın yerine geçecektir. Böylece muhasebede bir çift başlılıkın da önüne geçilmiş olacaktır.

            İşletmelerin özellikle bütçelerini yapmaları ve devamlı kontrol etmeleri de yıllardanberi yazdığımız çizdiğimiz bir konudur.

            Sonuç olarak, okurlarımıza, meslektaşlarımıza ve ülkenin güzide ticaret, sanayi ve ihracat işletmelerine yeni yılda başarılar dilerken, dünyanın da 2024 yılında daha iyi bir dünya olmasını diliyorum.